historie

Historie statku

Rýzmburký dvůr

Počátky poplužního dvora, který se nachází v těsné blízkosti zbytků hradního areálu a tvoří jeho předhradí, spadají nepochybně do stejného období jako objekt, pro jehož obyvatele měl být rozhodujícím zdrojem obživy.